B. Daerah
B. Daerah, 17.03.2021 03:30, Bilget1038

Gateke karangka crita pacelathon ing ngisor ikil Topik - Dedolan masker gaweane dhewe
Paraga Rini, Ibune Rini (Bu Laste). Sumantri Mas Dont
Urutan Crita
1. Rini matur marang Ibune dene masker wis rampung dijahit kabeh
2 Bu Lastri dhawuh marang Rint supaya masker dibungkus plastik
per lusin
3. Bu Lastri dhawuh Mas Doni supaya masker diangkut ana mobil lan
nganter ana daleme Sumantri
4. Mas Doni mangsuli, dene dheweke ora bisa merga ana acara
Bahasa Jawa
dadakan. Mula Mas Doni matur supaya Lik Manto sing nggawa
mobile
5. Rini lan Bu Lastri sowan daleme Sumantri
6 Bu Lastri ngendhika marang Sumantri merga pesenane masker wis
dadi
7. Sumantri ngaturaken maturnuwun banjur mbayar maskere.
8 Bu Lastri uga ngaturaken maturnuwun, Rini matur marang Sumantri
menawa ana apa sing kurang ya telpon wae utawa kirim
WhatsApp
Tugas!
Keterampilan
Gawea pacelathon kanthi urutan crita ing dhuwur!

answer
Jawaban: 1

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 20.08.2019 17:38, widiada98
Tembung-tembung ing ngisor iki golekana sinonimea. suryab. agnic. candrad. kismae. ludira​
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 21.08.2019 20:10, nita1206
Artikel bahasa madura tentang kebersihan
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 23.08.2019 08:08, bassloney
Ngoko lugu dari ibu ngagem rasukan werni cemeng
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 19.09.2018 20:10, MUHAMMADASRO
Apa arti dari paniten basa dan panyungsi basa?
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Gateke karangka crita pacelathon ing ngisor ikil Topik - Dedolan masker gaweane dhewe
Paraga R...

Pertanyaan:

Konu
B. inggris, 17.09.2017 15:00
Konu
IPS, 20.08.2017 19:06
Total masalah yang diselesaikan di situs: 25480323