B. Daerah
B. Daerah, 24.10.2021 20:30, sita3329

Contone tembang macapat apa?

answer
Jawaban: 3

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 21.08.2019 15:59, Danielsdrk4207
Eusian titik titik dina kali mah dihandap ieu make babasan jeung paribasa nu geus disadiakeun! 1.agus mah henteu najan bapana beunghar oge.2.abong izul mah angger we bedegong najan geus dipapatahan ku kolotna oge.3.miska mah cenah mani hayang sapedah ti baheula ari pek teu disangka sangka emangna mangneulikeun.4.manehna mah ari ambeuk teh sok babari neunggeul.5.pa umar mah unggal taun imahna pipindahan wae6.ari digawe ulah kajeun lalaunan tapi hasilna alus7.lamun hayang deukeut jeung baraya ulah tapi kudu mindeng silaturahim8. hade goreng oge dulur sorangan9.nunung mah beda jeung adina serewel beuki ngomong10.dita mah getol pisan diajarna tapi ka laksana cita citana hayang jadi bentang pelajar teh. bener ceuk paribasa pilihannya: a. hampang leungeunb. lamun keyeng tangtu parengc. gede hulud. buruk buruk papan jatie. carang takolf. gancang pincangg. atah anjangh. adat ka kurung ka igai. hejo tihang j. asa ditonjok congcot​
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 28.09.2014 21:00, noniii94
Percakapan 3 orang di pasar dalam bahasa jawa
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 28.03.2018 01:48, riski2609
13. paribasa anu cocog pikeun budak anu umpamana teu beunang dicarek pisan nyaeta?
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 23.08.2019 13:53, fitrianisafitri664
Tolong saya yabantu jawab pertanyaan bahasa jawa ituterima kasihh​
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Contone tembang macapat apa?...

Pertanyaan:

Konu
Matematika, 24.10.2020 11:32
Konu
Biologi, 24.10.2020 11:32
Konu
Matematika, 24.10.2020 11:32
Konu
Matematika, 24.10.2020 11:32
Total masalah yang diselesaikan di situs: 26004484